Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Creates an ultra managed disk with a specific sector size.

Utolsó frissítés: 2021. 04. 28.

This template creates a new ultra managed disk allowing the user to specify a sector size of either 512 or 4096.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
managedDiskName Name of the managed disk to be copied
logicalSectorSize Logical Sector Size. Recommended 4096 unless application requires 512 bytes sector size support
diskSizeinGiB Disk size in GiB
diskIopsReadWrite Disk IOPS value
diskMbpsReadWrite Disk throughput value in MBps
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ultra-managed-disk/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ultra-managed-disk/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása