Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an Environment with an Event Hub Event Source

Utolsó frissítés: 2021. 06. 07.

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
eventHubNewOrExisting Determines whether or not a new Event Hub is provisioned.
eventHubResourceGroup If you have an existing Event Hub provide the Resource Group name here.
eventHubNamespaceName The namespace of the source event hub.
eventHubName The name of the source event hub.
consumerGroupName The name of the consumer group that the Time Series Insights service will use to read the data from the event hub. NOTE: To avoid resource contention, this consumer group must be dedicated to the Time Series Insights service and not shared with other readers.
environmentName Name of the environment. The name cannot include: '<', '>', '%', '&', ':', '\', '?', '/' and any control characters. All other characters are allowed.
environmentDisplayName An optional friendly name to show in tooling or user interfaces instead of the environment name.
environmentSkuName The name of the sku. For more information, see https://azure.microsoft.com/pricing/details/time-series-insights/
environmentSkuCapacity The unit capacity of the Sku. For more information, see https://azure.microsoft.com/pricing/details/time-series-insights/
environmentDataRetentionTime The minimum timespan the environment’s events will be available for query. The value must be specified in the ISO 8601 format, e.g. "P30D" for a retention policy of 30 days.
eventSourceName Name of the event source child resource. The name cannot include: '<', '>', '%', '&', ':', '\', '?', '/' and any control characters. All other characters are allowed.
eventSourceDisplayName An optional friendly name to show in tooling or user interfaces instead of the event source name.
eventSourceTimestampPropertyName The event property that will be used as the event source's timestamp. If a value isn't specified for timestampPropertyName, or if null or empty-string is specified, the event creation time will be used.
eventSourceKeyName The name of the shared access key that the Time Series Insights service will use to connect to the event hub.
accessPolicyReaderObjectIds A list of object ids of the users or applications in AAD that should have Reader access to the environment. The service principal objectId can be obtained by calling the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets. Creating an access policy for AAD groups is not yet supported.
accessPolicyContributorObjectIds A list of object ids of the users or applications in AAD that should have Contributor access to the environment. The service principal objectId can be obtained by calling the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets. Creating an access policy for AAD groups is not yet supported.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.timeseriesinsights/timeseriesinsights-environment-with-eventhub/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.timeseriesinsights/timeseriesinsights-environment-with-eventhub/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása