The Azure Quickstart templates are currently available in English

TFS on an existing domain and SQL server

Utolsó frissítés: 2020. 01. 18.

This template creates a new TFS deployment in an existing domain, configured against an existing SQL instance. This template can be used as the starting point for a production deployment of TFS.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName The name of the VM to create
vmSize The size of the VM to create
adminUsername The name of the administrator account. This account must have permissions to domain join the new VM
adminPassword The password for the Administrator account
existingDomainName The FQDN of the existing Active Directory Domain
OUPath Specifies an organizational unit (OU) for the domain account. Enter the full distinguished name of the OU in quotation marks. Example: 'OU=testOU; DC=domain; DC=Domain; DC=com'
existingVnetName The name of the Virtual Network to connect to
existingVnetResourceGroupName Resource Group Name for the Virtual Network to connect to
existingSubnetName The name of the subnet to connect to
existingSqlInstance The name of the SQL server to use for TFS
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása