The Azure Quickstart templates are currently available in English

Subnet-driven deployment

: JF6
Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template creates en environment with multiple subnets and the servers (one DC and two members) associated with. If the number of subnets varies, the servers are adjusted automatically. It illustrates several ARM concepts, such as outputs, array as parameters

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
numberOfSubnets Number of subnets in the VNet. Must be between 2 and 20
memberServersPerSubnet Member servers for each subnet. Must be between 1 and 20
storageCategory Storage type. Can be either Standard (HDD) or Premium (SSD)
domainName Domain to create for the Lab
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique public DNS label for the deployment. The fqdn will look something like 'dnsname.region.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása