Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create a Standard Stream Analytics Job

Utolsó frissítés: 2022. 07. 12.

This template creates a Standard Stream Analytics Job. For more information, Azure Stream Analytics is a real-time analytics and complex event-processing engine that is designed to analyze and process high volumes of fast streaming data from multiple sources simultaneously. Patterns and relationships can be identified in information extracted from a number of input sources including devices, sensors, clickstreams, social media feeds, and applications. These patterns can be used to trigger actions and initiate workflows such creating alerts, feeding information to a reporting tool, or storing transformed data for later use. Also, Stream Analytics is available on Azure IoT Edge runtime, and supports the same exact language or syntax as cloud.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Location for the resources.
streamAnalyticsJobName Stream Analytics Job Name, can contain alphanumeric characters and hypen and must be 3-63 characters long
numberOfStreamingUnits Number of Streaming Units

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.streamanalytics/streamanalytics-create/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.streamanalytics/streamanalytics-create/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása

Marco Mansi további sablonjai