Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

Utolsó frissítés: 2021. 04. 16.

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
Source URL of a ZIP archive containing VHD images files. For example: https://provider.com/bin/support/azure-vhd.zip
Destination URI of a Storage Account container with a writable SAS Token.
forceUpdateTag Used to force the execution when redeploying the template with the same parameters. Default: [newGuid()]
location The location in which the resources should be deployed. Default: [resourceGroup().location]

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása