Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Storage Account Encryption with customer-managed key

Utolsó frissítés: 2022. 05. 03.

This template deploys a Storage Account with a customer-managed key for encryption that's generated and placed inside a Key Vault.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location The location into which the resources should be deployed.
tenantId The Tenant Id that should be used throughout the deployment.
userAssignedIdentityName The name of the existing User Assigned Identity.
userAssignedIdentityResourceGroupName The name of the resource group for the User Assigned Identity.
keyVaultName The name of the Key Vault.
keyVaultKeyName Name of the key in the Key Vault
keyExpiration Expiration time of the key
storageAccountName The name of the Storage Account

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása