Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

SQL Provisioning CSP

Utolsó frissítés: 2021. 05. 10.

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmName SQL IaaS VM machine name
vmSize SQL IaaS VM size. Use Azure VM size name from MSDN
sqlImageOffer SQL Server Gallery Image Offer
sqlImageSku SQL Server Gallery Image SKU
sqlImageVersion SQL Server Gallery Image Published Version
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
storageName SQL IaaS VM data and OS disks storage service
storageType SQL IaaS VM data and OS disks storage type
vnetName SQL IaaS VM virtual network name
networkAddressSpace SQL IaaS VM virtual network IPv4 address space
subnetName SQL IaaS VM virtual network subnet name
subnetAddressPrefix SQL IaaS VM virtual network subnet IPv4 address prefix
publicDnsName DNS name for the VM
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása