Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

SQL Injection attack on a web app

Utolsó frissítés: 2021. 07. 21.

This will deploy 2 application gateways, a web app, a SQL server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the SQL injection attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a SQL injection attack.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
sqlAdministratorName this will be the admin user for sql server
sqlServerPassword this will be the password for the admin user of sql server
emailToSendAlertsTo this user will get the alert emails
bacpacUri The uri to the Contoso Clinic BacPac - must be hosted in Azure Storage, use the defaultValue if deploying from QuickStarts.
bacpacUriSasToken The sasToken needed to access the Contoso Clinic BacPac - use the defaultValue of '?' if the file is not secured

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása