Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an Azure SQL Server, with data encryption protector

Utolsó frissítés: 2021. 05. 13.

This template creates an Azure SQL server, activates the data encryption protector using a given key stored in a given Key Vault

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
sqlServerName Azure SQL server name to create
sqlServerAdministrator Azure SQL server administrator name
sqlServerAdministratorPwd Azure SQL server administrator password
keyVaultName Key vault name where the key to use is stored
keyVaultResourceGroupName Key vault resource group name where it is stored
keyName Key name in the key vault to use as encryption protector
keyVersion Version of the key in the key vault to use as encryption protector
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-encryption-protector-byok/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása