Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

SQL Server AlwaysOn Cluster with Managed Disks in AZ

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and provisions a SQL Server 2016 or 2017 AlwaysOn Availability Group cluster across AZ's

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Azure region that supports Availability Zones
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
vmSize Size of the SQL Server VMs to be created
sqlVMImage VM Image Offer to use for provisioning SQL VMs
sqlVMImageSku SQL Image Sku
vmCount Number of SQL Server VMs to be created in AlwaysOn Availability Group cluster (Min=2, Max=9)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each SQL Server VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each SQL Server VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServiceAccount Name of the user account to be used for the SQL Server service account. Do not use the same account speficied in adminUsername parameter
sqlServicePassword Password to be used for the SQL Server service account
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the SQL Server VMs should be deployed
enableOutboundInternet Enable outbound Internet access via source NAT to support ongoing VM Agent extension communication needs
workloadType SQL DB workload type: GENERAL - General workload; DW - Data Warehouse workload; OLTP - Transactional Processing workload
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása