Navigáció kihagyása

Deploy Solace Message Router(s) onto Azure Linux VM(s)

Utolsó frissítés: 2018. 06. 26.

Deploy either a standalone Solace Message Router or a three node High Availability cluster of Solace Message Routers onto Azure Linux VM(s)

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
storageAccountName Unique DNS Label for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
securityGroupName Security group defined to support VMR default message vpn ports
dnsLabelForPublicIP Unique DNS Label for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The Centos version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Centos version. Allowed values: 7.2, 7.3
vmSize The size of the VM. Requires at lest 2 cores and 4GB of memory. Allowed values: DS2_V2, F2S
solaceVMR_URI The URI location of the Solace VMR Docker container tarball
deploymentModel Deploy three node ha cluster or single node
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása