Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

Utolsó frissítés: 2022. 02. 21.

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmAdminUsername Username for the virtual Machine(s) hosting the PubSub+ event broker instance(s). Do not use special characters.
vmAdminPassword Password for the virtual Machine(s). Azure sets rules on passwords, check the online feedback.
solaceAdminPassword Password for the PubSub+ event broker management 'admin' user. For password rules refer to https://docs.solace.com/Configuring-and-Managing/Configuring-Internal-CLI-User-Accounts.htm#Changing-CLI-User-Passwords
securityGroupName Security group defined to support PubSub+ event broker system level and default message vpn ports.
workspaceName Optional: Unique OMS Workspace Name for Log Analytics. Leave this field empty to not deploy an OMS Workspace.
workspaceRegion OMS Workspace Region for Log Analytics. Not used if Workspace Name is empty.
vmAndLoadbalancerExposure Specify the type of access to the broker VMs for SSH and to the Load Balancer for broker services. 'Internal' will make them accessible only from the local virtual network
dnsLabelForPublicLoadBalancer Ignored if Local exposure selected. If using a Public access, provide a unique DNS Label for the Load Balancer access IP. Name must satisfy regular expression ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$. Default will generate a unique string
dnsLabelForVmIp Ignored if Local exposure selected. If using a Public access, provide a unique DNS Label for the broker Virtual Machine(s). Do not use '-'. Default will generate a unique string
centosVersion The CentOS version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Allowed values: 7.9
maxNumberOfClientConnections Broker system scaling: the maximum supported number of client connections
maxNumberOfQueueMessages Broker system scaling: the maximum number of queue messages, in millions of messages
messageRoutingNodeVmSize The size of a PubSub+ broker message routing node VM. Important: ensure adequate CPU and Memory resources are available to support the selected broker system scaling parameters. For requirements check the resource calculator at https://docs.solace.com/Assistance-Tools/Resource-Calculator/pubsubplus-resource-calculator.html.
monitorNodeVmSize The size of the PubSub+ monitor node VM in a High Availabity deployment. For requirements check the resource calculator at https://docs.solace.com/Assistance-Tools/Resource-Calculator/pubsubplus-resource-calculator.html.
dataDiskSize The size of the data disk in GB for diagnostics and message spooling on the Solace Message Routing Nodes. For requirements check the resource calculator at https://docs.solace.com/Assistance-Tools/Resource-Calculator/pubsubplus-resource-calculator.html.
brokerDockerImageReference Solace PubSub+ event broker docker image reference: a docker registry name with optional tag or a download URL. The download URL can be obtained from http://dev.solace.com/downloads/ or it can be a url to a remotely hosted load version. Default will use the latest image available from Docker Hub.
deploymentModel Deploy three node HA cluster or single node
existingVirtualNetworkName Optional: Only used if deploying into an existing virtual network and subnet. Specify the Existing Virtual Network Name together with the Existing Subnet Name, otherwise leave it at default blank.
existingSubnetName Optional: Only used if deploying into an existing virtual network and subnet. Specify the Existing Virtual Network Name together with the Existing Subnet Name, otherwise leave it at default blank.
vnetAddressPrefix The virtual network's address range in CIDR notation where the PubSub+ event broker will be deployed.
subnetPrefix The subnet's address range in CIDR notation where the PubSub+ event broker will be deployed. It must be contained by the address space of the virtual network. The address range of a subnet which is in use can't be edited.
location Location for all resources. Default will use the same location as the Resource Group.
numberOfFaultDomains The number of fault domains to be used for the deployment. For the maximum number fault domains available to your location refer to https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/blob/master/includes/managed-disks-common-fault-domain-region-list.md
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken Optional: The Shared Access Signatures (SAS) token if required for the artifacts location, otherwise leave it at default blank.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/solace/solace-message-router/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/solace/solace-message-router/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása