Navigáció kihagyása

Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

Utolsó frissítés: 2018. 08. 28.

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
dnsPrefix Unique public dns prefix where the master node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
hpcUserName User for running HPC applications with shared home directory and SSH public key authentication setup. This user cannot login from outside the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
headNodeSize Size of the head node.
workerNodeSize Size of the worker nodes.
workerNodeCount This template creates N worker node. Use workerNodeCount to specify that N.
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A RAID-0 volume is created with all data disks that is dataDiskSize * dataDiskCount in size.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása