Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Deploy an Azure SignalR service

Utolsó frissítés: 2022. 08. 11.

This template creates an Azure SignalR Service using a template.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
name The globally unique name of the SignalR resource to create.
location Location for the SignalR resource.
pricingTier The pricing tier of the SignalR resource.
capacity The number of SignalR Unit.
serviceMode Visit https://github.com/Azure/azure-signalr/blob/dev/docs/faq.md#service-mode to understand SignalR Service Mode.
enableConnectivityLogs (nem érhető el leírás)
enableMessagingLogs (nem érhető el leírás)
enableLiveTrace (nem érhető el leírás)
allowedOrigins Set the list of origins that should be allowed to make cross-origin calls.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.signalrservice/signalr/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása