The Azure Quickstart templates are currently available in English

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Utolsó frissítés: 2020. 12. 10.

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Location for all resources.
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
dnsLabelPrefix "[Prefix]" of public DNS name of VMs, as used in "[Prefix]-[VMName].[region].cloudapp.azure.com"
domainFQDN FQDN of the AD forest to create
numberOfAdditionalFrontEnd Number of MinRole Front-end to add to the farm. The MinRole type can be changed later as needed.
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator. 'administrator' is not allowed
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
serviceAccountsPassword Password for all service account and SharePoint passphrase. It must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
vmDCSize Size of the DC VM
vmDCStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are 'Standard_LRS', 'Standard_GRS' and 'Premium_LRS'
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSQLStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are 'Standard_LRS', 'Standard_GRS' and 'Premium_LRS'
vmSPSize Size of the SharePoint VM
vmSPStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are 'Standard_LRS', 'Standard_GRS' and 'Premium_LRS'
vmsTimeZone Time zone of the virtual machines. Type "[TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id" in PowerShell to get the list.
vmsAutoShutdownTime The time at which VMs will be automatically shutdown (24h HHmm format). Set value to '9999' to NOT configure the auto shutdown.
enableAutomaticUpdates Enable automatic Windows Updates.
enableHybridBenefitServerLicenses Enable Azure Hybrid Benefit to use your on-premises Windows Server licenses and reduce cost. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/hybrid-use-benefit-licensing for more information.
sharePointDataDiskSize Size in Gb of the additional data disk attached to SharePoint VMs. Set to 0 to not create it
addAzureBastion Specify if Azure Bastion should be provisioned. See https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-bastion for more information.
addPublicIPAddressToEachVM Specify if each VM should have a public IP and be reachable from Internet.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása