Navigáció kihagyása

SharePoint 2016 and 2013 configured with ADFS authentication

Utolsó frissítés: 2018. 06. 18.

This template deploys SharePoint 2013 or 2016 with 3 VMs (DC, SQL and SharePoint), each with a public IP address and a subnet protected with a Network Security Group. Domain Controller runs ADCS, ADFS, and 2 additional DNS zones to support SharePoint apps. SharePoint has 1 web application with 2 zones. Default zone uses Windows authentication and Intranet zone uses federated authentication with ADFS. Latest version of claims provider LDAPCP is installed and configured. User Profile and Apps (addins) services are fully configured.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
dnsLabelPrefix Prefix of public DNS names of VMs, e.g. 'dnsLabelPrefix-VMName.region.cloudapp.azure.com'
domainFQDN FQDN of the AD forest to create
addFrontEndToFarm Select whether a SharePoint Front End VM should be provisioned and joined to the farm.
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator. 'administrator' is not allowed
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
serviceAccountsPassword Password for all service account and SharePoint passphrase. It must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
vmDCStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmDCSize Size of the DC VM
vmSQLStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSPStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmSPSize Size of the SQL VM
vmsTimeZone Time zone of the VMs. Type '[TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id' in PowerShell to get the list. Note that 'UTC' works but 'UTC+xx' does NOT work.
vmsAutoShutdownTime The time at which VMs will be automatically shutdown (24h HHmm format). Set value to '9999' to NOT configure the auto shutdown.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása