Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

Utolsó frissítés: 2021. 04. 29.

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location The location of the existing primary virtual network and new primary cache.
existingPrimaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing primary virtual network.
existingPrimaryVirtualNetworkName The name of the existing primary virtual network.
existingPrimaryCacheSubnetName The name of the existing primary cache subnet.
newPrimaryCacheName The name of the new primary cache.
secondaryLocation The location of the existing secondary virtual network and new secondary cache.
existingSecondaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryVirtualNetworkName The name of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryCacheSubnetName The name of the existing secondary cache subnet.
newSecondaryCacheName The name of the new secondary cache.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása