Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

Utolsó frissítés: 2022. 02. 17.

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vaultName Name of the Vault
vmResourceGroup Resource group of Compute VM containing the workload
vmName Name of the Compute VM containing the workload
policyName Backup Policy Name
databaseInstanceName Name of database server instance
databaseName Name of protectable data source i.e. Database Name
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
workloadType Workload type which is installed in VM and Pre-Registration Steps are performed
protectedItemType Protected Item (Database) type
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása