Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

Utolsó frissítés: 2021. 11. 01.

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies the administrator username for the Virtual Machine.
adminPassword Specifies the administrator password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Specifies the unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Virtual machine size.
windowsOSVersion Specifies the Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása