Update RDSH collection

Utolsó frissítés: 2018. 08. 15.

This template updates servers in an RD Session Host collection

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
existingRdshCollectionName Name of the RDSH collection to update
rdshTemplateImageUri URI for the template VHD to use for RDSH instances. For example, https://rdsstorage.blob.core.windows.net/vhds/MyWindowServerOSImage.vhd
rdshUpdateIteration A unique designator representing update iteration; newly created RDSH instances will have their names in the form: 'rdsh-<index><iteration>
rdshNumberOfInstances Number of RD Session Hosts
rdshVmSize The size of the RDSH virtual machines
userLogoffTimeoutInMinutes Timeout before forced user logoff from old RDSH instances
existingDomainName Domain name of the exisiting RDS deployment
existingAdminUsername The name of administrator in the existing RDS deployment
existingAdminPassword Domain administrator password
existingVnetResourceGroup ResourceGroup for the existing vnet
existingVnetName VNET name
existingSubnetName Subnet name
availabilitySet Availability set for new RDSH instances
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása