Navigáció kihagyása

Puppet Enterprise on Azure with RHEL & Windows Nodes

Utolsó frissítés: 2018. 08. 30.

This quickstart template deploys a Puppet Enterprise Solution on Azure Virtual Machine running Ubuntu 14.04 with pre-configured puppet agents running RHEL 7.2 and Windows Server 2016. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Puppet Master & multiple Windows and RHEL puppet Agents installation, configuration etc. To start with, this template will deploy one Puppet Master server vm and multiple RHEL and Windows Agents as specified during deployment.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmUsername User name for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines
vmPassword Password for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines.
puppetConsolePassword Password for the Puppet Enterprise Console.
windowsAgentCount Number of Windows Puppet Agents to deploy. Deploys Windows Server 2016.
linuxAgentCount Number of Linux Puppet Agents to deploy. Deploys RHEL 7.2
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR Allowed for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása