Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create new Ubuntu VM pre-populated with Puppet Agent

Utolsó frissítés: 2021. 05. 24.

This template creates a Ubuntu VM and installs the Puppet Agent into it using the CustomScript extension.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmSize Size of vm, e.g: Standard_D2
username Username for the Virtual Machine, e.g: joetheadmin.
newStorageAccountName Unique DNS prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
pupmstrFQDN FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.cloudapp.net
pupmstrIP IP of your PE box, e.g: 192.168.1.1
pupmstrInternalFQDN Internal FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.pupmstr.d6.internal.cloudapp.net. Get it from node requests page in PE Console.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/puppet/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/puppet/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása