The Azure Quickstart templates are currently available in English

PivotalCloudfoundry-Apigee Solution Template

Utolsó frissítés: 2018. 08. 07.

Pivotal+Apigee end to end Solution template launches a stack which includes a Pivotal Cloud foundry, Concourse, Apigee Edge gateway,Apigee Service Broker and Azure Meta service Broker

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Deployment location of where Apigee will be installed
baseUri base uri for your git repo
adminUsername User name for the Stack
adminSSHKey Public SSH key to add to admin user.
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
pivnetAPIToken API Token for Pivotal Network
storageAccountNamePrefixString Unique DNS Name for the Storage Account prefix where the Virtual Machine's disks will be placed. It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
virtualNetworkName name of the virtual network
subnetNameForBosh name of the subnet for Bosh
NSGNameForBosh name of the security group for Bosh
subnetNameForCloudFoundry name of the subnet for CloudFoundy
NSGNameForCF name of the security group for CF
enableDNSOnDevbox A default DNS will be setup in the devbox if it is true.
apigeeEdge Select if you want to deploy Apigee Edge Gateway and Apigee Service Broker
apigeeDeploymentName Deployment Name It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
apigeeAdminPassword Apigee Admin Password
apigeeAdminEmail email address used as super admin of Apigee deployment
licenseFileText License file that is given to your organization by Apigee. Paste the content of the file here

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása