Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Example Parameterized Deployment With Linked Templates

Utolsó frissítés: 2021. 05. 14.

This sample template will deploy multiple tiers of resources into an Azure Resource Group. Each tier has configurable elements, to show how you can expose parameterization to the end user.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location (nem érhető el leírás)
VirtualNetworkName Name of the VNET for all Resources.
OperatingSystemImage OS Image to use for All VMs.
ProximityPlacementGroupName Name of the Proximity Placement Group to use for All Resources.
AdminUserForVMAccess Admin User for all VMs.
sshKeyForVMAccess ssh Public Key used to access all VMs.
MidtierNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Midtier Resources.
MidtierVMNameBase Prefix for naming Midtier VMs.
MidtierVMCount How many Midtier VMs to provision.
MidtierVMSize VM Size for Midtier VMs.
BackendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Backend Resources.
BackendVMNameBase Prefix for naming Backend VMs.
BackendVMCount How many Backend VMs to provision.
BackendVMTemplate VM Size and Storage Profile for Backend VMs.
FrontendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Frontend Resources.
AllowFrontendConnectionFromIPOrCIDRBlock Default value of 0.0.0.0/0 allows management and connections from the entire Internet
DeployAzureBastionFrontend Selection to deploy Azure Bastion Frontend
DeployAppGatewayFrontend Selection to deploy Azure Application Gateway Frontend
DeployJumpBoxFrontend Selection to deploy Jump Box (VM) Frontend
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása