Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Orchard CMS Video Portal Web App

Utolsó frissítés: 2021. 06. 14.

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
appName Name for the Azure Web App (.azurewebsites.net)
dbAdministratorLogin Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
nonAdminDatabaseUserName Non-admin database user. Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása