OpenShift Origin on RHEL (On Demand image) or CentOS

Utolsó frissítés: 2016.09.28.

This template deploys OpenShift Origin consisting of a single master and a user-defined number of nodes.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
masterVmSize OpenShift Master VM size
nodeVmSize OpenShift Node VM(s) size
osImage OS to use for image - CentOS or RHEL
openshiftMasterHostname OpenShift Master hostname
openshiftMasterPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Master VM public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodeLbPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Nodes Load Balancer public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodePrefix OpenShift Node VM prefix
nodeInstanceCount Number of OpenShift nodes
adminUsername Admin username for both OS login and OpenShift login
adminPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key on all VMs
subscriptionId Azure Subscription ID
keyVaultResourceGroup Resource Group that contains the Key Vault
keyVaultName Name of the Key Vault
keyVaultSecret Key Vault Secret Name that contains the Private Key
defaultSubDomainType Default Subdomain type - xip.io or custom (defined in next parameter)
defaultSubDomain Default Subdomain for application routing (Wildcard DNS). Entry is ignored if defaultSubDomainType set to xipio

A sablon használata

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása
Parancssor
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása