The Azure Quickstart templates are currently available in English

Openchain Validator (single-node)

Utolsó frissítés: 2019. 12. 19.

This template creates a single-node Openchain validator node. The endpoint is exposed over HTTP so it is only recommended for testing and development purposes. Openchain is a Blockchain technology stack suited for organizations wishing to issue and manage digital assets in a robust, secure and scalable way. See openchain.org for more information.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
storageAccountNamePrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmSize The size of the virtual machines used when provisioning the node.
openchainVersion The version of Openchain to deploy.
openchainAdminKey The address of the administrator of the Openchain instance.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Openchain instance.
openPermissions If True, anyone can join the ledger after generating a key pair. If False, users must be granted permission to transact on the ledger (except for the admin).
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása