The Azure Quickstart templates are currently available in English

OpenCanvas-LMS

Utolsó frissítés: 2021. 05. 05.

This template deploys OpenCanvas on Ubuntu 16.04

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminVMUsername User name for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Globally unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
smtpEmail Provide SMTP Email.
postgresPassword Provide Password for the Postgres.
adminLoginEmail Provide Admin Email for Open Canvas.
adminLoginPassword Provide Admin Password for for Open Canvas.
adminAccountName Provide Admin Account Name.
lms_stat_coll Provide lms stat coll.
smtp_type Provide SMTP Type.
smtp_port Provide SMTP Port.
smtp_pass Provide lms SMTP Password.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual Machine Size.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása