The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS VMM Analytics

Utolsó frissítés: 2017. 06. 07.

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
workspaceName Specify the name of the OMS workspace
workspaceRegion Specify the region of the OMS workspace
pricingTier Specify the pricing tier
automationName Specify the name of the Azure Automation account
automationRegion Specify the region of the Azure Automation account
vmmServers Specify the comma seperated list of the on-prem VMM server(s)

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása