Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

OMS Solution - Hyper-V Replica

Utolsó frissítés: 2021. 07. 13.

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
workspaceName The name of your OMS Log Analytics workspace.
workspaceRegion The region of your OMS Log Analytics workspace.
automationAccountName The name of the Automation account to use. If this account exists, check the pricing tier and tags to make sure they match the exisitng account.
automationRegion The region the Automaiton account is located in.
automationPricingTier The pricing tier for the Automation account.
onPremisesRunAsUserName The username for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
onPremisesRunAsPassword The password for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
workSpaceID The Work Space ID for your OMS workspace.
workSpacePrimaryKey The Work Space Primary Key for your OMS workspace.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása