Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

OMS - Cloud Foundry Solution

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template deploys default views, alerts and saved searches to your Log Analytics workspace. Please check [here](https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/oms-cloudfoundry-solution) for detailed introductions and further instructions.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
omsWorkspaceName Input the name of your Log Analytic Workspace, a new workspace will be created if workspace with given name and location doesn't exist.
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
azureMonitorPricingModel Select Azure Monitor pricing model your subscription has enabled, NOTE that April 2018 pricing model would be enabled automatically if you onboard Azure Monitor later than April 2, 2018
omsWorkspaceSku Select the SKU for your workspace [This setting will be ignored if you enabled new pricing model April 2018]
cloudFoundryVersion Cloud Foundry environment has version 2.0+
systemMetricsProvider Select your provider of system metrics
actionGroupName The name of the action group for alert actions
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása