OMS - Cloud Foundry Solution

Utolsó frissítés: 2017.10.17.

This template deploys default views, alerts and saved searches to your Log Analytics workspace. Please check [here](https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/tree/master/oms-cloudfoundry-solution) for detailed introductions and further instructions.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
omsWorkspaceName Input the name of your Log Analytic Workspace, a new workspace will be created if workspace with given name and location doesn't exist.
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsWorkspaceSku Select the SKU for your workspace
systemMetricsProvider Select your provider of system metrics
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-cloudfoundry-solution/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása