Navigáció kihagyása

OMS - Azure Storage Analytics Solution

Utolsó frissítés: 2017. 08. 02.

Enables Azure Storage Analytics and Logs Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory, storage usage metrics and audit logs into OMS workspace.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
deploymentNameSuffix Provide an unique deployment names for each deployment subsequent deployments
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or use an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsWorkspaceType Specify the workspace type
linkedWorkspaceSKU Choose the SKU for linked workspace , only valid if omsWorkspaceType is Linked otherwise ignored.
collectAuditLogs This option creates extra collectors to collect and ingest storage audit logs
collectionFromAllSubscriptions Enables data collection from all subscriptions where Azure SPN has access
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása