Navigáció kihagyása

Octopus Deploy Tentacle Agent

Utolsó frissítés: 2017. 04. 13.

Deploy .NET applications to this virtual machine using Octopus Deploy, the most popular .NET deployment automation tool. Octopus Deploy is a friendly deployment automation tool. We use NuGet packages and conventions to make automated deployment easy. Octopus can automatically update configuration files, create IIS web sites and application pools, install Windows services, and a whole lot more.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
vmAdminUsername Admin username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Virtual Machine.
vmDnsName Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Size of the Virtual Machine.
tentacleOctopusServerUrl The URL of the Octopus Server with which to register.
tentacleApiKey The Api Key to use to register the Tentacle with the Octopus Server.
tentacleCommunicationMode The type of Tentacle - whether the Tentacle listens for requests from the Octopus Server, or actively polls the Octopus Server for requests.
tentaclePort The port on which the Tentacle should listen, when CommunicationMode is set to Listen, or the port on which to poll the Octopus Server, when CommunicationMode is set to Poll. By default, Tentacle's listen on 10933 and polls the Octopus Server on 10943.
tentacleRoles A comma delimited list of Roles to apply to the Tentacle.
tentacleEnvironments A comma delimited list of Environments in which the Tentacle should be placed.
tentaclePublicHostNameConfiguration How the Octopus Server should contact the Tentacle. Only required when CommunicationMode is 'Listen'.
tentacleCustomPublicHostName The custom public host name that the Octopus Server should use to contact the Tentacle. Only required when communicationMode is 'Listen' and publicHostNameConfiguration is 'Custom'.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/octopus-deploy-tentacle-windows/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása