Navigáció kihagyása

The Azure Quickstart templates are currently available in English

GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming

Utolsó frissítés: 2021. 05. 14.

This template creates a GPU Vm with OBS-Studio, Skype, MS-Teams for event streaming. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack. All installation process based on Chocolately package manager

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Location of ressources
vm_name Local name for the VM can be whatever you want
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
virtualNetwork_name (nem érhető el leírás)
nic_name (nem érhető el leírás)
publicIPAddress_name (nem érhető el leírás)
dnsprefix (nem érhető el leírás)
networkSecurityGroup_name (nem érhető el leírás)
setupChocolateyScriptFileName PowerShell script name to execute
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/obs/obs-studio-stream-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása