Highly available NFS cluster in Ubuntu

Utolsó frissítés: 2018. 06. 25.

Deploys a highly availe 2-VM NFS cluster based on DRBD, Pacemaker and Corosync with Ubuntu.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Azure location where this template is to be deployed
subnetId Azure resource ID of the subnet where this NFS-HA cluster is to be deployed
node0IPAddr IP address of node 0 (statically assigned). E.g., 10.0.0.11. Must belong to the IP range of the specified subnet
node1IPAddr IP address of node 1 (statically assigned). E.g., 10.0.0.22. Must belong to the IP range of the specified subnet
nfsClientsIPRange IP range of the allowed NFS clients. E.g., 10.0.0.0/24
lbFrontEndIpAddr IP address of the load balancer front-end (statically assigned). E.g., 10.0.0.100. Must belong to the IP range of the specified subnet
enableAccelNwSwitch Switch to enable Azure Accelerated Networking (Note: this feature is NOT available for D1-level VM SKU)
vmSku Azure VM SKU for the NFS HA VMs
adminUserName VM admin user name
sshPublicKey SSH public key for the admin user
osType OS type (offer/publisher/sku/version) info
osDiskStorageType Azure storage type for all VMs' OS disks. With htmlLocalCopySwith true, Premium_LRS (SSD) is strongly recommended, as PHP files will be served from OS disks.
dataDiskCountPerVM Number of data disks per VM. 2 or more disks will be configured as RAID0
dataDiskSizeInGB Size per disk in an NFS server
resourcesUniqueString Unique string of fixed length (e.g., 6) identifying related resources

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/nfs-ha-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/nfs-ha-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása