Deploy an Ubuntu VM running the Netki Wallet Name API Server

: Netki
Utolsó frissítés: 2015.01.18.

Becsült költség

$57.4257000000

Becsült havi költség

Információ arról, hogy min alapul a számítás és igény szerinti testreszabás

Díjkalkulátor

This template allows you to deploy an Ubuntu VM running Docker with a Netki Wallet Name lookup API server Docker container. The Netki Wallet Name lookup API server allows you to quickly integrate the Wallet Name standard into your digital currency platform.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Netki Wallet Name Service API server docker container. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.2-LTS, 14.04-DAILY, 15.10

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/netki-wns-api-server-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/netki-wns-api-server-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása