Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Deploys 1 MySQL PaaS instance and up to 5 read only replicas

Utolsó frissítés: 2021. 05. 05.

This template will deploy a MySQL PaaS Server instance, and from 0 to 5 read only replicas. They will all be set on the same location as the master and replication will be automatically configured.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
serverName Server name for the MySQL PaaS instance and it's replicas (replicas will get a '-' attached to the end with the replica number).
location Location for the MySQL PaaS components to be deployed.
administratorLogin Administrator name for MySQL servers.
administratorLoginPassword Password for the MySQL server administrator.
vCPU Number of vCPUs for the MySQL Server instances to be deployed.
skuFamily Hardware generation for the MySQL Server instances to be deployed.
skuSizeMB Storage capacity for the MySQL Server instances to be deployed.
skuTier Performance tier for the MySQL Server instances to be deployed.
numberOfReplicas Number of replica instances to be deployed.
version MySQL version for the MySQL Server instances to be deployed.
enableAzureResources Enable Azure hosted resources to access the master instance.
backupRetentionDays Backup retention period.
geoRedundantBackup Enable or disable geo redundant backups.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása