Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

MongoDB Replica Set

Utolsó frissítés: 2021. 05. 14.

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
mongoAdminUsername MongoDB Administrator user name used when provisioning MongoDB replica set
mongoAdminPassword MongoDB Administrator password used when provisioning MongoDB replica set
dnsNamePrefix DNS Name for the publicly accessible primary node. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sizeOfDataDiskInGB The size of each data disk, the value is between 1 and 1023. We use 4 data disks on each VM for raid0 to improve performance.
centOsVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version.
secondaryNodeCount Number of MongoDB secondary node (2 is the default), the value should be even numbers, like 2, 4, or 6. And 6 is the maximum number of secondary nodes.
primaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning the primary node
secondaryNodeVmSize The size of the virtual machines used when provisioning secondary node(s)
zabbixServerIPAddress The zabbix server IP which will monitor the mongodb nodes' mongodb status. Null means no zabbix server.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mongo/mongodb-replica-set-centos/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása