Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Update a packet core control plane

Utolsó frissítés: 2022. 07. 28.

This template allows you to update the version of an existing packet core.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingSiteName The name of the existing packet core / site.
existingPacketCorePlatformType The name of the existing packet core platform type.
existingMobileNetworkName The name of the mobile network.
existingPacketCoreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run.
existingPacketCoreCustomLocationId The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
newVersion The version of packet core to use. Only set this field when instructed to by your support engineer.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása