Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Provision proxy SIMs

Utolsó frissítés: 2022. 07. 28.

This template adds the SIM group and SIM(s) to an existing mobile network and provisions the SIM(s).

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Region where the SIM group will be deployed (must match the resource group region).
existingMobileNetworkName The name of the mobile network to which you are adding the SIM group.
existingSimPolicyName The name of the SIM policy to be assigned to the SIM(s).
simGroupName The name for the SIM group.
simResources An array containing properties of the SIM(s) you wish to create. See [Provision proxy SIM(s)](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/provision-sims-azure-portal) for a full description of the required properties and their format.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-provision-proxy-sims/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-provision-proxy-sims/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása