Navigáció kihagyása

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

Utolsó frissítés: 2018. 10. 07.

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
minecraftUser Your Minecraft user name
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
adminPassword Password for the admin user name.
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
level-name Name of your world
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
white-list Only ops and whitelisted players can connect
enable-command-block enable command blocks
spawn-monsters Enables monster spawning
generate-structures Generates villages etc.
level-seed Add a seed for your world
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása