Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Memcached service cluster using multiple Ubuntu VMs

Utolsó frissítés: 2021. 05. 21.

This template creates one or more memcached services on Ubuntu 14.04 VMs in a private subnet. It also creates one publicly accessible Apache VM with a PHP test page to confirm that memcached is installed and accessible.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
newStorageAccountName Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the publicly accessible Apache test web server
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
memcachedVmSize Size of the memcached virtual machine
apacheVmSize Size of the Apache virtual machine
numberOfMemcachedInstances Number of memcached virtual machines to provision
virtualNetworkName Virtual network name
addressPrefix Virtual network address prefix
subnetDmzPrefix Address prefix for the DMZ subnet
subnetMemcachedPrefix Address prefix for the Memcached subnet
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/memcached-multi-vm-ubuntu/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása