Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

Utolsó frissítés: 2021. 10. 24.

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Specifies the location for all the resources.
keyVaultName Specifies the resourceId of the key vault.
accountName The name for the Azure Maps account.
userAssignedIdentityResourceId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
userAssignedIdentityPrincipalId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
pricingTier The pricing tier for the account. Use S0 for small-scale development. Use S1 or G2 for large-scale applications.
kind The pricing tier for the account. Use Gen1 for small-scale development. Use Gen2 for large-scale applications.
startDateTime Current Universal DateTime in ISO 8601 'u' format to be used as start of the SAS Token.
duration The duration of the SAS Token, P1Y is maximum, ISO 8601 format is expected.
maxRatePerSecond The approximate maximum rate per second the SAS token can be used.
signingKey The specified signing key which will be used to create the SAS Token.
allowedOrigins The specified application's web host header origins (example: https://www.azure.com) which the Maps account allows for Cross Origin Resource Sharing (CORS).

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása