Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Create an Azure Machine Learning compute instance

Utolsó frissítés: 2021. 07. 22.

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace to which compute instance will be deployed
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute instance to be deployed
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
vmSize The VM size for compute instance
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute instance in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute instance in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute instance in.
tenantId AAD tenant id of the user to which compute instance is assigned to
objectId AAD object id of the user to which compute instance is assigned to
inlineCommand inline command
creationScript.cmdArguments Specifies the cmd arguments of the creation script in the storage volume of the Compute Instance.
schedules Specifies the schedule policies for the compute instance

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása