Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Utolsó frissítés: 2022. 01. 30.

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Location of the workspace
name Name of the workspace
sku Sku of the workspace
retentionInDays The workspace data retention in days. Allowed values are per pricing plan. See pricing tiers documentation for details.
solutions Solutions to add to workspace
automationAccountName Name of automation account to link to workspace
dataSources Datasources to add to workspace
enableDeleteLock Enable lock to prevent accidental deletion
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountName Storage account name. Only required if enableDiagnostics is set to true.
diagnosticStorageAccountResourceGroup Storage account resource group. Only required if enableDiagnostics is set to true.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása