Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

Utolsó frissítés: 2022. 09. 07.

The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and normalizes, groups, transforms, and persists device health data in the Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) service within an Azure Health Data Services workspace.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
basename Base name that is used to name provisioned resources. Should be alphanumeric, at least 3 characters and up to or less than 16 characters.
location The location where the resources(s) are deployed. This can be a different Azure region than where the Resource Group was deployed.
deviceMapping The mapping JSON that determines how incoming device data is normalized.
destinationMapping The mapping JSON that determines how normalized data is converted to FHIR Observations.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása