Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Lustre HPC client and server nodes

Utolsó frissítés: 2021. 06. 09.

This template creates Lustre client and server node VMs and related infrastructure such as VNETs

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
artifactsBaseUrl Base URL of the solution template gallery package
location Location for the Lustre nodes
storageAccountCount Number of storage accounts that will be created for the Lustre nodes to spread the disks evenly
storageAccountType Storage account type (e.g. Premium_LRS or Standard_LRS)
vmNamePrefix Prefix that will be used for all virtual machines in this Lustre cluster (e.g. lustre)
adminUsername Admin username for the virtual machines
adminPassword Admin password for the virtual machines
dnsNamePrefix Globally unique DNS name prefix name must be between 3 and 50 characters long and can contain only dashes, numbers, and lowercase letters. The domain name suffix (e.g. westus.cloudapp.zure.com) will be automatically updated based on the selected location.
mgsVmSize Size of the Management Server (MGS) that stores configuration information for all Lustre filesystems in a cluster.
mdsVmSize Size of the Metadata Server (MDS) that makes metadata (e.g. files, directories, permissions) available to Lustre clients
ossVmSize Size of the Object Storage Server (OSS) that provides file I/O service and network request handling for one or more attached disks referred to as Object Storage Target (OST)
ossCount The number of virtual machines instances to provision for OSS servers
ossDiskSize Size of the data disks to use for the OSTs. All OSS instances have 3 data disks attached.
filesystemName Name of the Lustre filesytem (e.g. scratch, lustre, shared_data) that will be mounted from clients as mgsip@tcp0:/filesystemname
existingVnetResourceGroup Virtual Network Resource Group for cases when Lustre nodes are deployed into an existing VNet
existingVnetName Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
vnetNewOrExisting Parameter that specifies if an new or an existing virtual network should be used for deploying Lustre nodes
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix (i.e. CIDR)
subnetServersName Lustre servers will be deployed into this subnet within the Virtual Network
subnetServersAddressPrefix Virtual Network Lustre Servers subnet Address Prefix (i.e. CIDR)
subnetClientsName Lustre clients can be deployed into this subnet within the Virtual Network
subnetClientsAddressPrefix Virtual Network Lustre Clients subnet Address Prefix (i.e. CIDR)
image OpenLogic CentOS version to use. CentOS-HPC includes RDMA drivers for compute-to-compute MPI InfiniBand on A8 and A9 VM sizes.
clientadminUsername Admin username for the virtual machines
clientAuthenticationType Authentication type for the virtual machines
clientAdminPassword Admin password for the virtual machines
sshPublicKeyForClient SSH public key that will be included on all nodes. The OpenSSH public key can be generated with tools like ssh-keygen on Linux or OS X.
dnsNamePrefixForClient Globally unique DNS name prefix name must be between 3 and 50 characters long and can contain only dashes, numbers, and lowercase letters. The domain name suffix (e.g. westus.cloudapp.zure.com) will be automatically updated based on the selected location.
clientAvailabilitySetName Lustre clients availability set name is important for grouping clients into deployments that can communicate with each other via RDMA
clientVmNamePrefix Prefix for the virtual machine names
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre clients
clientFilesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
clientStorageAccountType Storage account type (e.g. Premium_LRS or Standard_LRS). Make sure to select Premium_LRS only when using DS-series or GS-series Virtual Machines.
existingVnetNameForClient Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
existingSubnetClientsName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-client-server/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-client-server/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása