The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create HDInsight Linux Cluster and run a script action

Utolsó frissítés: 2015. 09. 28.

Template creates an HDInsight Linux cluster in a virtual network and then runs a custom script action on every node and sets environment var.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
clusterVNetAddressSpace The virtual network's address range in CIDR notion. It must be contained in one of the standard private address spaces: 10.0.0.0/8, 172.160.0.0/12, or 192.168.0.0/16.
clusterVNetSubnetName The name of the subnet to create in the virtual network.
clusterVNetSubnetAddressRange The subnet's address range in CIDR notation. It must be contained by the address space of the virtual network.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterType The type of HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster and the edge node virtual machine.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the storage account to be created and be used as the cluster's storage.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.
scriptActionUri A public http(s) uri that points to a script action which will set an environment variable on each node.
location Location for all resources.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása