Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set

Utolsó frissítés: 2022. 07. 13.

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set includes Licencsed Engines like Unreal.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
location Deployment Location
vmssName Name of VMSS Cluster
vmssSku GameDev Sku
vmssImgPublisher GameDev Image Publisher
vmssImgProduct GameDev Image Product Id
vmssImgSku GameDev Image Sku
vmssImgVersion GameDev Image Product Id
vmssOsDiskType GameDev Disk Type
vmssInstanceCount VMSS Instance Count
administratorLogin Administrator Login for access
passwordAdministratorLogin Administrator Password for access
fileShareStorageAccount File Share Storage Account name
fileShareStorageAccountKey File Share Storage Account key
fileShareName File Share name
p4Port Perforce Port address
p4Username Perforce User
p4Password Perforce User password
p4Workspace Perforce Client Workspace
p4Stream Perforce Stream
p4ClientViews Perforce Depot Client View mappings
ibLicenseKey Incredibuild License Key
gdkVersion GDK Version
useVmToSysprepCustomImage Use VM to sysprep an image from
remoteAccessTechnology Remote Access technology
teradiciRegKey Teradici Registration Key
parsecTeamId Parsec Team ID
parsecTeamKey Parsec Team Key
parsecHost Parsec Hostname
parsecUserEmail Parsec User Email
parsecIsGuestAccess Parsec Is Guest Access
vnetName Virtual Network Resource Name
subnetName Virtual Network Subnet Name
networkSecurityGroupName Virtual Network Security Group Name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetAddressPrefix Virtual Network Subnet Address Prefix

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása