The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

Utolsó frissítés: 2021. 05. 11.

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
Location Location to deploy resources to.
AppName Name of the Function App.
plan Name of the Elastic Premium Plan for the Function App.
skuName The Sku name/size of the Elastic Premium plan
vnetName Name of the VNET that the Function App and Storage account will communicate over.
functionsSubnetName The subnet that the Function App will use for VNET traffic.
storagePESubnetName The subnet that will be used for the Storage private endpoints.
StorageAccountName Name of the Storage account that the Function App will use for operations and content.
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
functionSubnetAddressPrefix Function App's subnet address range.
privateEndpointSubnetAddressPrefix Storage account's private endpoint's subnet address range.
postDeploymentScript An optional script to run after resource deployment to help ensure that the Functions host is able to start after the content share is pointing to the secured Storage account. This script will make an authenticated GET request to the Function App's Kudu site. If none is specified, this script won't be run.
identityName Name of an existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.
identityNameResourceGroup Resource group of existing user managed identity used to run the optional deployment script. This parameter will be ignored if you specify none for the postDeploymentScript parameter.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása