Navigáció kihagyása

Az Azure-gyorskonfigurálási sablonok jelenleg angol nyelven érhetők el

Front Door Standard/Premium with domain and certificate

Utolsó frissítés: 2022. 03. 03.

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and customer-managed certificate.

Ezt az Azure Resource Manager-sablont (ARM-sablont) nem a Microsoft, hanem a közösség egyik tagja készítette. Az egyes ARM-sablonok nem a Microsofttól, hanem a sablon tulajdonosától licencelhetők licencszerződés keretében. A Microsoft semmilyen felelősséget nem vállalal a közösség tagjai által biztosított és licencbe adott ARM-sablonokért, és azokat a biztonság, kompatibilitás és teljesítmény szempontjából nem ellenőrzi. A közösségi ARM-sablonokat a Microsoft semmilyen terméktámogatási programja vagy szolgáltatása nem támogatja, és ezek „adott állapotukban” állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül.

Paraméterek

Paraméter neve Leírás
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
skuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
customDomainName The custom domain name to associate with your Front Door endpoint.
certificateKeyVaultResourceGroupName The name of the resource group that contains the key vault with custom domain's certificate.
certificateKeyVaultName The name of the Key Vault that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretName The name of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretVersion The version of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate. Set the value to an empty string to use the latest version.

A sablon használata

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Az Azure PowerShell telepítése és konfigurálása

Parancssor

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Az Azure többplatformos parancssori felületének telepítése és beállítása